Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 15.75 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vitajte na našom portáli venovanému zákonu o štátnej službe. Online kniha slúži ako praktická pomôcka pre pracovníkov štátnej správy. Ponúka podrobne spracovaný komentár k aktuálne platnému zákonu č. 55/2017 Z. z. účinnému od 1.5.2018, ako aj spracovanie staršieho zákona č. 400/2009 Z. z. Komentár navyše obsahuje viacero rád a tipov z praxe štátnej služby.

Dielo pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly knihy  a obohacuje  jej obsah.

POZOR! K 1.1.2019 nadobudnú účinnosť zmeny ustanovení zákona o štátnej službe, ktoré sa týkajú prevažne podmienok prijatia do štátnej služby, služobného úradu alebo fungovania Rady.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktor

V online knihe nájdete:

 • Prvá časť - Základné ustanovenia
 • Druhá časť - Druhy štátnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest
 • Tretia časť - Štátnozamestnanecký pomer
 • Štvrtá časť - Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
 • Piata časť - Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca
 • Šiesta časť - Služobné hodnotenie
 • Siedma časť - Odmeňovanie
 • Ôsma časť - Vzdelávanie
 • Deviata časť - Náhrada škody
 • Desiata časť - Činnosť odborových orgánov
 • Jedenásta časť - Spoločné ustanovenia
 • Dvanásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia


Nové v on-line knihe:

On-line kniha Vám poskytuje:

 • Jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona o štátnej službe.
 • Pravidelnú aktualizáciu, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Vyhľadávanie zadaním kľúčového slova v obsahu knihy.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe či konkrétne prípadové štúdie.

Spokojní zákazníci online knihy

"Ako personalistka v štátnej správe túto knihu využívam často, hlavne vtedy, keď sa potrebujem uistiť, že niečo robím správne."
Adriana L., Bardejov

 

"On-line dielo som si zakúpil minulý rok a zatiaľ som spokojný. Oceňujem prehľadnosť spracovania a možnosť položiť otázku autorskému kolektívu. "
Kristián Š., Bratislava

 

"Komentár k zákonu o štátnej službe je pomerne častou súčasťou mojej práce. Páči sa mi, že vždy nájdem to, čo hľadám." 
Helena B., Ružomberok

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: