Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor v rámci obliekania na videokonferencie

Lektor: Sandra Brožová

Dátum: 30.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.12.2020

Čas konania: 13:00 - 14:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 16,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na našom portáli venovanému zákonu o štátnej službe. Online kniha slúži ako praktická pomôcka pre pracovníkov štátnej správy. Ponúka podrobne spracovaný komentár k aktuálne platnému zákonu č. 55/2017 Z. z. účinnému od 1.3.2019. Dodatočne dielo ponúka aj spracovanie staršieho zákona č. 400/2009 Z. z. Komentár navyše obsahuje viacero rád a tipov z praxe štátnej služby.

Dielo pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly knihy  a obohacuje  jej obsah.

POZOR! V priebehu roka 2019 nastanú, nastali viaceré zmeny v zákone s účinnosťou od:
Od 1.1.2019 nadobudli účinnosť zmeny v zákone č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, ktoré sa týkajú najmä podmienok prijatia do štátnej služby, služobného úradu (§ 15) alebo fungovania Rady (§ 12). Zmeny nastali aj v paragrafoch týkajúcich sa príplatkov.
Zároveň nadobudli účinnosť zmeny v zmysle zákona č. 177/2018 o znižovaní administratívnej záťaže a využívaní elektronickej komunikácie medzi subjektmi verejnej správy.

Od 1.2.2019 nadobudla účinnosť zmena v § 7 o štátnom zamestnancovi. V uvedenom paragrafe sa pridáva nový odsek, ktorý ustanovuje možnosť pre občana vykonávať úlohy štátneho zamestnanca podľa osobitných predpisov.

Od 1.3.2019 nadobudli účinnosť zmena v § 7 o štátnom zamestnancovi. Táto zmena pridáva do pôsobnosti menovanie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Úrad vznikol v zmysle novoprijatého zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň sa od 1.3. 2019 zrušil článok III. Zákona

Od 1.4.2019 nadobudne účinnosť zmena v podobe pridania nového § 193b. Zmena vyplýva z nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 35/2019 o finančnej správe.

Od 1.7.2019 nadobudne účinnosť zmena v § 1o základných ustanoveniach. Táto zmena nastáva v súvislosti so zmenami od 1.4.2019 a zamenia sa pojem „colníkov“ za „príslušníkov finančnej správy“.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

V online knihe nájdete:

 • Prvá časť - Základné ustanovenia
 • Druhá časť - Druhy štátnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest
 • Tretia časť - Štátnozamestnanecký pomer
 • Štvrtá časť - Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
 • Piata časť - Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca
 • Šiesta časť - Služobné hodnotenie
 • Siedma časť - Odmeňovanie
 • Ôsma časť - Vzdelávanie
 • Deviata časť - Náhrada škody
 • Desiata časť - Činnosť odborových orgánov
 • Jedenásta časť - Spoločné ustanovenia
 • Dvanásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia


Nové v on-line knihe:

On-line kniha Vám poskytuje:

 • Jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona o štátnej službe.

 • Pravidelnú aktualizáciu, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.

 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.

 • Vyhľadávanie zadaním kľúčového slova v obsahu knihy.

 • Rady a tipy z praxe či konkrétne prípadové štúdie.

Spokojní zákazníci online knihy

"Ako personalistka v štátnej správe túto knihu využívam často, hlavne vtedy, keď sa potrebujem uistiť, že niečo robím správne."
Adriana L., Bardejov

 

"On-line dielo som si zakúpil minulý rok a zatiaľ som spokojný. Oceňujem prehľadnosť spracovania a možnosť položiť otázku autorskému kolektívu. "
Kristián Š., Bratislava

 

"Komentár k zákonu o štátnej službe je pomerne častou súčasťou mojej práce. Páči sa mi, že vždy nájdem to, čo hľadám." 
Helena B., Ružomberok

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: