Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 193b - Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13.14.2 Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 193b - Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019

Kolektív autorov


§ 193b

Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019

(1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, sa skončí alebo zanikne aj na základe osobitného predpisu.63b)

(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: