Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 59 - Zmena druhu štátnej služby

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.5 Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 59 - Zmena druhu štátnej služby

Kolektív autorov

§ 59

Zmena druhu štátnej služby

Služobný úrad môže po dohode so štátnym zamestnancom vykonať zmenu dočasnej štátnej služby na stálu štátnu službu v tom istom služobnom úrade, ak ide o štátneho zamestnanca, ktorý

a) je v dočasnej štátnej službe podľa § 36 ods. 4 písm. a) alebo ods. 5 písm. a) a má byť prijatý bez výberového konania na to isté štátnozamestnanecké miesto do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na dočasnú štátnu službu,

b) má byť prijatý na základe výberového konania na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom zastupoval štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo na iné štátnozamestnanecké miesto do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na dočasnú štátnu službu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ods. 4 alebo ods. 5.


K § 59

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru sa oproti doterajšej úprave rozširuje o ďalší druh, ktorým je zmena z dočasnej štátnej služby na stálu štátnu službu bez predchádzajúceho skončenia štátnozamestnaneckého pomeru v dočasnej štátnej službe a vzniku nového štátnozamestnaneckého pomeru v stálej štátnej službe. Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru z dočasnej štátnej služby na stálu štátnu službu možno vykonať iba v  prípadoch ustanovených v písm. a) alebo písm. b).

Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa písmena a) možno uskutočniť u štátneho zamestnanca, ktorý bol do dočasnej štátnej služby prijatý na základe výberového konania na zastupovanie štátneho zamestnanca, ak ide o obsadenie toho istého štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom zastupoval. Štátnozamestnanecké miesto sa stalo voľným na obsadenie v stálej štátnej službe (napr. zastupovaný štátny zamestnanec skončil štátnozamestnanecký pomer) a tak služobný úrad môže uskutočniť zmenu štátnozamestnaneckého pomeru z dočasnej štátnej služby do stálej štátnej služby. Nakoľko štátny zamestnanec už raz výberové konanie na toto miesto absolvoval zmena sa realizuje bez ďalšieho výberového konania. Účelom tohto ustanovenia je znížiť administratívne úkony súvisiace so skončením štátnozamestnaneckého pomeru v dočasnej štátnej službe a opätovným vznikom štátnozamestnaneckého pomeru v stálej štátnej službe. Štátnozamestnanecký pomer v dočasnej štátnej službe nekončí, ako tomu je podľa doterajšieho zákona o štátnej službe, ale  kontinuálne sa mení  na stálu štátnu službu a to na základe zmeny štátnozamestnaneckého pomeru


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: